MIŠIOS

 

I - VI: 12 val., 18 val.

VII: 9 val., 11 val., 18 val.

VII: 16 val. lenkų k.

Visais liturginiais klausimais prašome kreiptis po Šv. Mišių
Postalfa

Postalfa – kas tai?

Baigiant krikščionybės pradžiamokslį – Alfa kursą – iškyla klausimas: „O kas toliau?“, nes tampa sunku skirtis su čia sutiktais ir brangiais tapusiais žmonėmis, norisi patenkinti žinių troškulį, gilintis į tikėjimo tiesas.

Postalfa, tai bendruomenė, sukurta siekiant išlaikyti Alfa kursuose gimusią bendrystę, drauge augti, eiti krikščioniško tikėjimo keliu, mokytis melstis, palaikyti vieni kitus, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų į juos.

Džiaugiamės, turėdami galimybę sutikimus rengti prie Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolyno, tad tikėjimo kelyje mus lydi broliai dominikonai ar dominikonų pasauliečių ordino nariai.

 

Ką veikiame?

Postalfa pirmasis susitikimas įvyko 2011 m. sausio 10 d.. Per tą laiką mūsų susitikimai įgavo formą, tradicijas: renkamės pirmadienių vakarais bendrai maldai, Šv. Rašto skaitymui ir nagrinėjimui ar diskusijoms aktualiais tikėjimo klausimais. Be to, klausomės įdomių ir netikėtų paskaitų, žiūrime ir aptariame Krikščioniško kino klubo pristatomus filmus ir kt.. Esant reikalui, užsiimame ir aktyvesne veikla, – talkiname broliams dominikonams tvarkant vienuolyno aplinką ar bažnyčią; sezono uždarymui rengiame rekolekcijas Aukštadvaryje ar vasaros stovyklą Liepojoje; įgyvendiname idėją aplankyti buvusių dominikonų vienuolynų vietas Lietuvoje, susipažinti su jų istorija.

Esame atviri naujoms idėjoms – bet kuris postalfietis gali siūlyti diskusijų temas, įvairias veiklas ar pan.

 

Kas gali prisijungti prie Postalfos?

Postalfa – lanksti atvira bendruomenė, po kiekvieno Alfa kurso laukianti naujų dalyvių, o taip pat ir tų, kurie seniau baigė kursus. Postalfa dalyviai nėra įsipareigoję lankytis kiekvieną pirmadienį – galima ateiti tuomet, kai sudomins vakaro tema, norite drauge pasimelsti, pabūti vienminčių tarpe ar tiesiog pasiilgote visų bei Alfa bendrystės dvasios.

Tikimės, kad Postalfoje kiekvienas ras tai, ko jam reikia: vienas – žinių, atsakymų į tikėjimo klausimus, kitas – jaukius vakarus draugų, bendraminčių būryje, o gal tai bus laiptelis, padedantis tikėjimo „naujokams“ apsiprasti bendruomenėje ir toliau ieškoti savo veiklos ar pašaukimo.

 

Kaip prisijungti prie Postalfos?

Kvietimus į susitikimus ir informaciją apie mūsų veiklą siunčiame tiems, kurie baigė Alfa kursą ir nurodė savo el. pašto adresą, norėdami prisijungti prie Postalfa veiklos.

Jei turite klausimų, galite mums rašyti adresu: postalfa.info@gmail.com.