Sveiki atvykę!

 

Dominikonai – Katalikų Bažnyčios vienuoliai.

Oficialus ordino pavadinimas - Ordo fratrum Praedicatorum - Brolių Pamokslininkų Ordinas.

Ordino užduotis ir tikslas Katalikų Bažnyčioje – skelbti Evangeliją ir pamokslaujant Dievo Žodį vesti žmones į išganymą.

Vilniuje tarnaujame Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių a.).

MIŠIOS

 

I - VI: 12:00 val., 18:00 val.

VII: 9:00 val., 11:00 val., 18:00 val.

VII: 16:00 val. lenkų k.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias

 

Susitikti su kunigu galima po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje

 

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

08:00 – 19:00

 

KONTAKTAI

 

Tel.:  (8 5) 212 46 11

rastine.dominikonai@gmail.com

Aukoti galite:

AB SEB bankas:
LT95 7044 0600 0160 0149
Gavėjas:
Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas
Prašome nurodykite 
Mokėjimo paskirtis: Auka už Šv.Mišias

Bažnyčios raštinė dirba:

 

Pirmadieniais   

Antradieniais    

Trečiadieniais    

Ketvirtadieniais

Penktadieniais  

Šeštadieniais    

Sekmadieniais  

 

Pietų pertrauka  14:00 - 15:00

 

2019-06-17 Pasirašyta projekto „Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms ir turistinėms reikmėms“ sutartis. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo (Dominikonų ordino) bažnyčia yra kultūros paveldo objektas, jos statusas – valstybės saugomas objektas (Uk 37604).

Siekiant vienuolyno bažnyčią pritaikyti kultūrinėms, edukacinėms, socialinėms, turistinėms reikmėms, bus atlikti pastato tvarkomieji paveldosaugos bei tvarkomieji statybos darbai. Įgyvendinus projektą atitinkamai bus pritraukti didesni lankytojų srautai, didinamas Dominikonų ordino kultūros paveldo Lietuvoje žinomumas. Sutvarkius vienuolyno bažnyčią (Uk 1082-0000-2014), bus padidintas jos žinomumas, o teikiant kokybiškas kultūrines, edukacines, socialines ir turistines paslaugas bus pritraukti papildomi lankytojų srautai.

Projekto įgyvendinimo metu bus pakeistas pagrindinis bažnyčios stogas, restauruoti šiaurinis, pietinis ir vakarinis fasadai, pakeisti langai, sutvarkyti pamatai, suremontuotas įėjimas į bažnyčios kriptą.

Projekto suma  1 050 489,87 EUR. Projektui skirta 668 493,55 EUR Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšų. 381 996,32 EUR prie projekto įgyvendinimo prisideda VšĮ „Šv. Jokūbo kultūros centras“ ir projekto partneriai Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo dominikonų vienuolynas, bei Dominikonų ordino Prancūzijos provincija.

Planuojamas projekto įgyvendinimas  2021 m. pabaigoje.