MIŠIOS

 

I - VI: 12 val., 18 val.

VII: 9 val., 11 val., 18 val.

VII: 16 val. lenkų k.

Visais liturginiais klausimais prašome kreiptis po Šv. Mišių
Marijos mokyklos grupelė

Marijos mokyklos grupelė – tai bendruomenė, susikūrusi 2013 metų rudenį. Ji atsirado iš Marijos mokyklos (Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklos)* narių, kurie turėjo troškimą burtis drauge ir siekia tęstinumo tarp mokyklos savaitgalio sesijų.

 

Grupelės tikslas – augti Dievo pažinime. Todėl grupelė turi susitikimų programą, kuri padeda šio tikslo siekti. Kartą per mėnesį gilinamasi į Dievo Žodį, studijuojamas Šventasis Raštas. Apmąstomas artėjančio sekmadienio Evangelijos skaitinys, dalinamasi mintimis, įžvalgomis, ką kiekvienam asmeniškai kalba Dievo Žodis. Per kitus susitikimus meldžiamasi Mergelės Marijos rožinis kiekvieno bendruomenės nario išsakytomis intencijomis, taip palaikant ir užtariant vieni kitus maldoje. Taip pat yra susitikimas, per kurį liudijamas Viešpaties veikimas kiekvieno gyvenime. Grupelė turi tradiciją – po susitikimo palaiminti vieni kitus ir giedoti Marijos mokyklos himną. (http://www.gyvenimomokykla.lt/lt/szkola/giesme-himnas)

Šios grupelės nariai tarnauja organizuojant Marijos mokyklos rudens, žiemos ir pavasario sesijas, taip pat noriai dalijasi Viešpaties dovanomis ir talentais, kai yra kviečiami tarnauti kur nors kitur.

 

Kas gali prisijungti. Grupelė yra atvira visiems ir po kiekvienos Marijos mokyklos sesijos nauji žmonės yra kviečiami prisijungti. Tad jeigu dar nesi dalyvavęs Marijos mokyklos rekolekcijose – pats laikas! Ateik į grupelę, kur galėsime kartu keliauti ir augti!

Mokyklos įkūrėjai ir globėjai yra Mažesnieji broliai kapucinai (OFM Cap), tačiau susitikimams savo namus užleidžia broliai dominikonai (OP), pas kuriuos vienuolyne ir renkamės.

 

Grupelė renkasi kiekvieną antradienį, apie 19 val. (po vakaro 18 val. Šv. Mišių ir brevijoriaus su broliais dominikonais) Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios patalpose (Vasario 16-osios g. 10),

„žaliajame kambarėlyje“. Jeigu įdomu, tai tiesiog ateik šį antradienį arba kreipkis šiais kontaktais: tel. +370 62049358 (Kristina), el. p. kristina@zebra.lt

*Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokykla (Marijos mokykla). Lietuvoje Marijos mokykla atsirado prieš septynerius metus, Vilniuje veikia nuo 2010 m. Mokyklą globoja Mažesnieji broliai kapucinai. Marijos mokyklos savaitgalio sesijos iš dalies primena rekolekcijas ir apima gilesnius krikščioniško gyvenimo aspektus, nuoseklų gilinimąsi į juos. Tai yra formacinis ekumeninis judėjimas, padedantis ne tik geriau suprasti krikščionišką gyvenimo būdą, bet ir tapti aktyviu Evangelijos skelbėju, formuojantis pasauliečius vadovus krikščioniškose bendruomenėse, grupėse ir parapijose. Marijos mokyklos sesijos vyksta 3 savaitgalius per metus, taip pat yra 10 dienų vasaros stovykla. Programa trunka 6 metus. Savaitgaliais vyksta Šv. Mišios, mokymai, šlovinimas, adoracija, meditacija su Šventuoju Raštu, užtarimo malda, yra laikas asmeninei maldai, klausoma išpažinčių. Mokymų temos pačios įvairiausios – nuo mokymų apie Jėzų, Mariją, iki mokymų apie pinigus, krikščionišką šeimą ir daugelį kitų.

Apie artėjančias sesijas ir mokyklą daugiau informacijos galima rasti internetinėje svetainėje: http://www.gyvenimomokykla.lt/lt/, taip pat facebook paskyroje (https://www.facebook.com/Krik%C5%A1%C4%8Dioni%C5%A1ko-gyvenimo-ir-evangelizacijos-mokykla-Lietuvoje-189170637761422/?ref=aymt_homepage_panel