Dominikonai – pamokslaujantys vienuoliai

 

Dominikonai – tai:

- Ordinas, turintis 800 metų dvasinę tradiciją,

- Ordinas, turintis savo gretose 6000 brolių, gyvenančių beveik visose pasaulio šalyse,

- Broliai ir sesės, turintys vienuolynus miestuose ir apaštalaujantys universitetuose, mokylose, jaunimo bendruomenėse, meno bei kultūros erdvėje...

MIŠIOS

 

I - VI: 12:00 val., 18:00 val.

VII: 9:00 val., 11:00 val., 18:00 val.

VII: 16:00 val. lenkų k.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias

 

Susitikti su kunigu galima po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje

Bažnyčios raštinė dirba:

 

Pirmadieniais   

Antradieniais    

Trečiadieniais    

Ketvirtadieniais

Penktadieniais  

Šeštadieniais    

Sekmadieniais  

 

Pietų pertrauka  14:00 - 15:00

 

 

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

08:00 – 19:00

 

KONTAKTAI

 

Tel.:  (8 5) 212 46 11

rastine.dominikonai@gmail.com

Aukoti galite:

AB SEB bankas:
LT95 7044 0600 0160 0149
Gavėjas:
Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas
Prašome nurodykite 
Mokėjimo paskirtis: Auka už Šv.Mišias

Br. Jacek Szpreglewski OP

Brolis Jacek į Dominikonų ordiną įstojo 1986 m. Jis yra Vilniaus vienuolyno prioras nuo 2017 m. birželio mėnesio.

 

 

 

Br. Slawomir Brzozecki OP

Brolis Slawomir į Dominikonų ordiną įstojo 1986 m. Jis yra istorikas ir dėstė Bažnyčios istoriją Liublino universitete.

 

 

 

Br. Saulius Rumšas OP

Br. Saulius į dominikonų ordiną įstojo 1995 m. Jis dėsto teologiją Lietuvos edukologijos universitete.

 

Br. Mindaugas Slapšinskas OP

Br. Mindaugas studijuoja religinį meną Paryžiuje, dirba Bažnytinio paveldo muziejuje.

  

Br. Bernardas Verbickas OP

Br. Bernardas į dominikonų ordiną įstojo 2009 m. Jis šiuo metu studijuoja teisę doktorantūroje.