MIŠIOS

 

I - VI: 12 val., 18 val.

VII: 9 val., 11 val., 18 val.

VII: 16 val. lenkų k.

Visais liturginiais klausimais prašome kreiptis po Šv. Mišių
Al-Anon šeimos grupė „Išeitis yra“

Al-Anon – alkoholizmu sergančių žmonių artimųjų ir draugų bendrija. Pirmoji Al-Anon šeimos grupė susikūrė JAV 1951 m, kai žmonės suprato, kad alkoholizmo liga veikia ne tik geriantįjį, bet ir jį supančius žmones. Šiuo metu Al-Anon šeimos grupės veikia daugiau  nei 115-oje pasaulio šalių. Lietuvoje Al-Anon bendrija įsikūrė prieš 25 metus.

 

Al-Anon šeimos grupė „Išeitis yra“, veikianti Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios patalpose, susikūrė 2014 m. liepos 14 d.

 

Al-Anon tikslas – padėti alkoholikų šeimoms. Mes tai darome priimdami alkoholikų artimuosius, teikdami jiems paguodą, taikydami 12 žingsnių programą, rodydami supratimą ir padrąsinimą pačiam nuo alkoholizmo kenčiančiam žmogui.

 

Siekdami išspręsti bendras problemas, mes dalijamės vienas su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Mes manome, kad alkoholizmas yra šeimos liga ir jos gydymui gali padėti kitoks požiūris į ją.

 

Mes galime pasiūlyti savo pačių patirtį, stiprybę ir viltį. Mes kalbame apie problemas, su kuriomis susidūrėme ir apie tai, kaip jas išsprendėme Al-Anon programos ir principų dėka. Mes pasakojame, ką jaučiame, kaip augame, kodėl kenčiame. Klausydamiesi kitų, mokomės atpažinti save jų pasakojimuose ir naujai pažvelgti į savo pačių problemas, remdamiesi jų patirtimi. Al-Anone mes neduodame patarimų. Niekas niekam nenurodinėja, ką daryti intymiose situacijose.

 

Į Al-Anon žmonės renkasi visokie ir iš visur. Mes esame vos ragavę mokslo ir turime mokslinius laipsnius. Esame tikintys ir laisvamaniai. Mes esme skirtingų specialybių, tarp mūsų yra jaunų ir pagyvenusių, turtingų ir vargšų, vyrų ir moterų. Mes skiriamės kaip diena ir naktis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad mes neturime nieko bendro, tačiau pažvelgus giliau, lengva pamatyti vieną bendrą mus siejantį dalyką – mes visi esame nualinti kito žmogaus alkoholizmo. Mes esame alkoholikų tėvai, vaikai, sutuoktiniai, broliai, seserys, bendradarbiai ir draugai. Mūsų gyvenime alkoholikai yra gyvi arba jau mirę, tebegeriantys arba daug metų gyvenantys blaiviai. Nesvarbu, kuriai išvardintai kategorijai priklausytume, mes visi, susirinkę kartu pasidalinti patirtimi, stiprybe ir viltimi, atrandame, kad galime daug ką vienas kitam duoti.

 

Grupės susitikimai vyksta

Pirmadieniais 19.00 val.

Antradieniais 18.00 val.

Penktadieniais 18.00 val.

Šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoraciniame centre (2 kabinetas), Vasario 16-osios g. 11.

Mums galite rašyti al.anon.iseitis.yra@gmail.com arba skambinti tel. 8 603 36369.

Susirinkimai nemokami, iš anksto neregistruojami, lankomumas neprivalomas, anonimiški. Daugiau informacijos: www.al-anon.lt

 

Kiekvieną paskutinį mėnesio šeštadienį 11.30-12.30 val. vyksta atviri Al-Anon susirinkimai, kuriuose gali dalyvauti visi, kuriuos domina Al-Anon bendrijos veikla (alkoholikų artimieji, AA nariai, specialistai, dvasininkai ir t.t.), ką patiria alkoholikų artimieji ir kokias išeitis galima atrasti Al-Anon susirinkimuose. Atviri susirinkimai vyksta motinos Teresės seserų labdaros valgykloje, Panerių g. 4, Vilnius. Tel. 8 610 05422.