Sveiki atvykę!

 

Dominikonai – Katalikų Bažnyčios vienuoliai.

Oficialus ordino pavadinimas - Ordo fratrum Praedicatorum - Brolių Pamokslininkų Ordinas.

Ordino užduotis ir tikslas Katalikų Bažnyčioje – skelbti Evangeliją ir pamokslaujant Dievo Žodį vesti žmones į išganymą.

Vilniuje tarnaujame Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (Lukiškių a.).

MIŠIOS

 

I - VI: 12:00 val., 18:00 val.

VII: 9:00 val., 11:00 val., 18:00 val.

VII: 16:00 val. lenkų k.

Išpažinčių klausoma prieš kiekvienas Šv. Mišias

 

Susitikti su kunigu galima po kiekvienų Šv. Mišių zakristijoje

 

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

10:00 – 19:00

08:00 – 19:00

 

KONTAKTAI

 

Tel.:  (8 5) 212 46 11

rastine.dominikonai@gmail.com

Aukoti galite:

AB SEB bankas:
LT95 7044 0600 0160 0149
Gavėjas:
Pamokslininkų ordino Dominikonų Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo vienuolynas
Prašome nurodykite 
Mokėjimo paskirtis: Auka už Šv.Mišias

Bažnyčios raštinė dirba:

 

Pirmadieniais   

Antradieniais    

Trečiadieniais    

Ketvirtadieniais

Penktadieniais  

Šeštadieniais    

Sekmadieniais  

 

Pietų pertrauka  14:00 - 15:00

 

Kviečiame rašyti maldų prašymus
sudėtinėms Šv. Mišioms internetu

Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo.

Skelbkite tautose Jo darbus.

Giedokite Jam, skambinkite Jam!